Motivatie -en Sollicitatiebrief

Verschil tussen motivatiebrief en sollicitatiebrief

Bij een motivatiebrief vertel je voornamelijk de reden waarom je de baan graag wilt. Waarom je de desbetreffende functie wilt? Waarom jij de geschikte kandidaat bent en waarom je voor dit bedrijf kiest?
Bij een sollicitatiebrief geef je vooral toelichting op je CV. Je vertelt wat je hebt gestudeerd, waar je hebt gewerkt en waar je goed in bent. Ook in een sollicitatiebrief geef je antwoord op de waarom vragen, echter minder uitgebreid dan in een motivatiebrief. Tips voor sollicitatiebrieven kun je ook bij het schrijven van je motivatiebrief goed gebruiken

Overeenkomsten motivatiebrief en sollicitatiebrief

Beide brieven hebben veel overeenkomsten. De brieven hebben een opening waarin jij jezelf voorstelt. Een middenstuk waarin je vertelt waarom de functie en de organisatie bij jou past. En een duidelijke afsluiting waarin je duidelijk aangeeft dat je graag je brief en CV persoonlijk toelicht. In je motivatiebrief kun je wat meer ingaan op je motivatie. In je sollicitatiebrief juist wat meer op de inhoud van je CV. De opbouw van beide brieven is nagenoeg hetzelfde.

Lees de vacaturetekst goed door

Lees de tekst van de vacature goed door. Noteer voor jezelf de belangrijkste eisen en kenmerken. Laat deze vervolgens terugkomen in je brief en je CV. Sluit aan bij de bewoording van de vacature. Hiermee laat je zien dat je de werkgever echt begrijpt. Uit je brief moet duidelijk blijken waarom jij de juiste persoon voor de functie bent. Toon dus aan dat jij voldoet aan de eisen. Maak gebruik van de kenmerken die je uit de vacature gehaald hebt. Je kunt natuurlijk ook een voorbeeld uit de praktijk noemen.

Maak een brief op maat

Als je meerdere sollicitaties verstuurt, dien je te zorgen dat elke brief maatwerk is. Iedere werkgever is namelijk weer anders . Ga er vanuit dat werkgevers al genoeg standaard brieven krijgen. Een brief welke op maat is gemaakt valt daardoor juist meer op. Onderzoek de baan en de organisatie en zorg ervoor dat de werkgever die belangstelling terugziet in je brief. Toon je belangstelling en enthousiasme voor het bedrijf of de organisatie. Kijk natuurlijk wel uit dat je niet overdreven overkomt.

Maak je brief geen herhaling van je cv

Uiteraard mag je wel kort iets uit je cv noemen wat belangrijk is voor de functie. Echter richt je sollicitatiebrief vooral op het ‘waarom’. Waarom heb je de betreffende opleidingen gedaan en waarom ben je bij je vorige werkgevers gaan werken? richt het verhaal zodanig in dat je vertelt waarom je juist bij deze werkgever wilt werken.

Adresseer aan de juiste contactpersoon

Geachte heer/mevrouw is een beetje een achterhaalde aanhef voor een sollicitatie of motivatiebrief. Richt je tot de contactpersoon die jouw brief krijgt. Kan je in de vacature niet zien wie dit is? Neem dan contact op met de werkgever om de naam van de contactpersoon te achterhalen. Als voordeel bestaat nu de kans dat jouw naam herkent wordt door de werkgever als deze je brief leest.

Controleer op taal- en spelfouten

Gebruik tijdens het schrijven de spellingscontrole van je tekstprogramma. Bekijk je brief zelf ook nog eens om gemiste spelfouten te ontdekken. Vraag voor de zekerheid iemand die goed is in taal, om jouw brief nog eens extra te controleren.