Wat is SCIOS?

Informatie over SCIOS

SCIOS is eigenaar, beheerder, ontwikkelaar van kwaliteitssystemen t.b.v. het inspecteren en onderhouden van technische installaties. Hieronder vallen een SCIO-certificatieregelingen, hierin staan regels voor de bedrijfscertificatie, maar ook de eisen die vastgesteld zijn t.a.v. opleidingen en ervaringen van werknemers bij het bedrijf.

De certificatieregeling kent de volgende deelregelingen:

  • Deelregeling voor Stookinstallaties;
  • Deelregeling voor Elektrisch Materieel;
  • Deelregeling voor Explosieveilige Installaties

Een bedrijf kan het SCIOS-certificaat krijgen door een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de norm NEN en ISO 9001 te gebruiken. Erkende examenbureaus nemen de door SCIOS goedgekeurde examens af bij de inspecteurs voor de scopes waarin ze werkzaam zijn. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen. Voor vaardigheid en kennis van de inspecteurs is dat 18 maanden.

Bedrijven kunnen zich voor één of voor beide scopes certificeren. Scope zijn specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren. De aanvraag voor certificering kan worden gedaan bij een van de geaccrediteerde Certificatie-Instellingen.

Volg SCIOS Opleiding

Vacatures