Wat is NEN3140

Informatie over NEN3140

Op de bedrijfsvoering van o.a. elektrische installaties en apparatuur (tot 1000Volt wisselspanning en 1500Volt gelijkspanning) is de NEN3140 van toepassing voor een veilig gebruik door werknemer en bezoeker. Ook de werkzaamheden aan deze installaties dienen veilig te worden uitgevoerd.

Met de NEN3140 geven we de algemene eis voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur. Hierin staan ook alle handelingen om dit mogelijk te maken, denk hierbij ook aan onderhoud en inspecties hieraan. Zowel bij het gebruik van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen als bij het werken aan elektrische installaties bestaat een zeker risico op gevaar veroorzaakt door een elektrische schok, vlambogen, brand, explosie, elektromagnetische krachten en onbedoeld inschakelen en uitschakelen. Er moet ook rekening gehouden worden met het gevaar wat voorzaakt wordt door elektrische en/of elektromagnetische velden bij werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties.

Volg NEN3140 opleiding

Vacatures

Bekijk ook:

Of neem contact met ons op: info@installatievacaturebank.nl  / 033-2340007