Disclaimer

InstallatieVacaturebank besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. De informatie op de website wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het voorkomen dat de weergegeven informatie
op de website niet (meer) geheel juist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte (al dan niet auteursrechtelijk beschermde) informatie, vacatures, kandidaten, producten of diensten zonder toestemming van InstallatieVacaturebank  op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

InstallatieVacaturebank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.